Business Analytics Experts Analytics@Work

Haal meer waarde uit uw data

Bepaal uw koers met SPSS

Verhoog uw opbrengsten en reduceer uw kosten door het gedrag van uw klanten beter te analyseren en daar uw koers op te bepalen. Door te luisteren naar uw klanten kunt u anticiperen en aangesloten blijven op hun veranderende wensen.

Wat doet Analytics@Work?

Analytics@Work is business analytics expert en een analyse support & kenniscentrum. Wij leveren analyse inzichten, waarmee u de performance van uw organisatie kunt verbeteren. ibm_business_partner4-UPTODATE EN SCHERP

Analytics@Work is business partner van IBM SPSS en volledig gecertificeerd voor IBM SPSS Statistics en IBM SPSS Modeler op enterprise level.

  • Wij verschaffen inzicht in de organisatie en in de werkprocessen
  • Zo voeren wij Marketing Intelligence en Market Intelligence analyses uit en vertalen deze naar een werkbaar advies en plan van aanpak
  • Ook geven wij SPSS opleiding op eigen data (statistics, data mining en text mining) zodat uw organisatie zelf analyses snel en accuraat kan doorvoeren
  • Wij bieden  analyse hulp binnen uw bedrijf

 Analytics@Work heeft analyse oplossingen voor  klachten en tuchtrecht

 

Beter voorbereiden en omgaan met klachten en tuchtzaken

 

Bereidt u als beroepsuitoefenaar beter voor op geschillen of potentiële tuchtzaken met klanten.

Wat is in uw situatie op voorhand de kans dat u een maatregel krijgt opgelegd?

In welke gevallen is het beter om eerder tot een overeenstemming met de klager te komen?

In welke gevallen loopt u minder risico?

Wanneer kunt u zich beter laten bijstaan door een geïntimeerde?

Houdt als beroepsorganisatie beter toezicht op de kwaliteit van de geleverde diensten door beroepsuitoefenaars.

Waar en waardoor ontstaan klachten?

Wij maken een maatwerk rubricering van oriëntatiepunten voor u.

Hiermee krijgt u inzicht bij welke activiteiten  beroepsuitoefenaars meer risico’s lopen.

Bij welke verrichte activiteiten worden hogere maatregelen opgelegd?

Waar gaat het vaker mis in het proces?

Welke kernwaarden van de manier van werken worden vaker geschonden?

Bereidt u als tuchtklachtfunctionaris beter voor op een tuchtzaak.

Welke oriëntatiepunten spelen een rol in uw voorbereiding?

Welke tuchtzaken zijn vergelijkbaar?

Welke klachten zijn eerder gegrond en wat is de meest voorkomende opgelegde maatregel?

Welke omstandigheden wegen verzachtend of verzwarend mee in de beoordeling?

 

Voor wie?

Voor onder meer beroepsorganisaties, beroepsuitoefenaars, belangenverenigingen, geschillencommissies, tuchtcolleges.

 

Hoe werkt het?

Alle relevante geschillen of uitspraken worden opgeslagen in een database en verwerkt naar een dashboard.

Met behulp van textmining worden ongestructureerde teksten omgezet naar gestructureerde databestanden in rijen en kolommen. Vervolgens worden met behulp van taxonomieën over oriëntatiepunten, maatregelen en omstandigheden de tuchtzaken geclassificeerd. Voor de gebruiksvriendelijkheid wordt hier om heen een dashboard met zoekfunctionaliteiten gebouwd.

 

Wat moet u doen?

Met dit dashboard kunt u aan de slag. U moet wel eerst over uw zoekvraag nadenken. Wilt u informatie over tuchtzaken in hoger beroep of in eerste aanleg? Welke oriëntatiepunten zijn voor u relevant?  Wilt u tuchtzaken uit een bepaalde periode? Hieronder ziet u twee voorbeelden van interactieve grafische rapportages.

U wilt bijvoorbeeld weten wat het aandeel gegronde klachten is en de ontwikkeling in de tijd hiervan.

Een ander dashboard stelt u bijvoorbeeld in staat om te kijken wat de mate van gegrondheid is per klachtensoort.

Door op de staafjes te klikken kunt u op interactieve wijze selecties maken en kijken wat het effect op de gegrondheid van tuchtzaken in eerste aanleg is. U krijgt tevens van deze analyse selectie alle relevante uitspraken in pdf-formaat.

U kunt daarna bijvoorbeeld de inhoudsindicatie, de paragraaf beoordeling en beslissing van de gekozen tuchtzaken inzien.

Wilt u beter gebruik maken van de data die u ter beschikking staat over geschillen en uitspraken in tuchtrecht?

 

Reduceren van klachten en tuchtzaken

Verhoog het service niveau van uw beroepsuitoefenaars en reduceer hierdoor het aantal klachten en tuchtzaken.

 

 

Hiervoor gebruiken wij verschillende databronnen, zoals klantreviews, ledeninformatie, klachtenregistraties, registraties van geschillencommissie en uitspraken in het tuchtrecht.

Voor wie?

Voor onder meer beroepsorganisaties, beroepsuitoefenaars, belangenverenigingen, geschillencommissies, tuchtcolleges.

Hoe werkt het?

We kijken naar de processtappen die klanten doorlopen in het contact met bijvoorbeeld een notariskantoor. Wat is het service niveau, dat in deze stappen verleend wordt? Waar gaat het mis?

We identificeren en analyseren de klachten, die klanten indienen bij een geschillencommissie of tuchtcollege.

Welke klachten leiden vaker tot gegrondheid en een hogere opgelegde maatregel in tuchtrecht?

Wat zijn de kenmerkende profielen van beroepsuitoefenaars/ kantoren met een hoog of laag risico voor klachten?

Wat moet u doen?

Negatieve klantreviews blijken voorspellend voor ingediende klachten bij geschillencommissies en tuchtcolleges. U kunt een dashboard laten ontwikkelen om vanuit de reviews de klachten te verminderen en de client tevredenheid te verhogen. Hieronder volgen twee voorbeeld dashboards.

Hoe staat het kantoor ervoor in vergelijking met andere kantoren?

Waar gaat het goed en waar gaat het mis in de procesafhandeling?

Door deze voorkennis in een vroeg stadium te gebruiken, kunnen de ingediende klachten gereduceerd worden. De inzet van onze inzichten kan leiden tot een hoger niveau van service verlening en een reductie van de werklast van geschillencommissies en tuchtcolleges.

Wilt u beter gebruik maken van de databronnen die u ter beschikking kunnen staan?