Analytics in Fraude

Analytics in Fraude richt zich op het pro-actief voorspellen van fraude gevallen op basis van eerder aangetoond frauduleus gedrag of op basis van a-typische patronen in aankoop- of declaratiegedrag.

Intensieve controle van individuele cases is niet (meer) mogelijk. Met behulp van data analyse worden deze patronen of profielen in beeld gebracht.

Waar kunt u aan denken?

  • Het voorspellen van welke factoren leiden tot misbruik ter voorkoming van onterechte claims
  • Wat zijn de profielen om consumenten al dan niet een krediet toe te kennen?
  • Welke omstandigheden hangen samen met het (on)rechtmatig gebruik van uitkeringen?

Wat levert u dat op?

Door voorspellende analyses in te zetten kunnen bijvoorbeeld claims vroegtijdig in het proces beoordeeld worden op risico’s en zodoende direct worden uitbetaald of doorgestuurd worden voor nader onderzoek.

Het sneller opsporen van onregelmatigheden in claims leidt tot minder schade en opsporingskosten.