Analytics in HR

Er zijn veel paralellen te trekken tussen Customer Analytics en Analytics in HR. Beide voorspellen het menselijk gedrag. Bij Customer Analytics gaat het om het voorspellen van het type aankoop en in welke hoeveelheid. Vergelijkbare voorspellingen kunnen worden toegepast in de HR wereld.

Analytics in HR is het vertalen van HR-data & performance data naar inzichten ter verbetering van de weg om organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke mate verschillende HR-beleidsterreinen bijdragen aan de organisatie doelstellingen.

Dit wordt bereikt door het koppelen van diverse databronnen en het toepassen van statistische technieken. Hiermee moet u dus niet uitsluitend en alleen naar HR data kijken. HR data is namelijk biografisch en demografisch van aard. Dit zegt niets over wat iemand in zijn/ haar nieuwe rol gaat presteren. Daarom moet u ook de performance data erbij betrekken.

Analytics@HR is een oplossing voor HR managers en lijnmanagers om personeel op performance te sturen.

  • Weet u welke profielen meer of minder effectief zijn om goed personeel aan te nemen?
  • Wat is de invloed van een verkooptraining op de omzet?
  • Wat is het effect van het verloop van personeel op de klanttevredenheid?
  • Weet u welke productiviteit u van uw van werknemers mag verwachten?
  • Hoe lang blijft een werknemer bij uw organisatie in zijn/ haar rol?
  • Wat is het effect van opleiding van nieuw aangenomen personeel op de productiviteit in het eerste jaar?

Dit en nog veel meer vragen kunnen wij met Analytics@HR voor u beantwoorden.