Analytics in HR

Er zijn veel paralellen te trekken tussen Customer Analytics en Analytics in HR. Beide voorspellen het menselijk gedrag. Bij Customer Analytics gaat het om het voorspellen van het type aankoop en in welke hoeveelheid. Vergelijkbare voorspellingen kunnen worden toegepast in de HR wereld.

Analytics in HR is het vertalen van HR-data & performance data naar inzichten ter verbetering van de weg om organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke mate verschillende HR-beleidsterreinen bijdragen aan de organisatie doelstellingen.

Wat kan je met Analytics in HR verbeteren?

 • Het verhogen van de medewerkerstevredenheid
 • Het verhogen van de medewerkersloyaliteit
 • Verbeteren van de instroom van medewerkers
 • Het verbeteren van de productiviteit van medewerkers
 • Het terugdringen van de uitstroom van medewerkers
 • Het reduceren van ziekteverzuim

Inzichten hiervoor worden bereikt door het koppelen van diverse databronnen en het toepassen van statistische technieken. Hiermee moet u dus niet uitsluitend en alleen naar HR data kijken. HR data is namelijk biografisch en demografisch van aard. Dit zegt niets over wat iemand in zijn/ haar nieuwe rol gaat presteren. Daarom moet u ook de performance data erbij betrekken.

Analytics@HR is een analyse oplossing voor HR managers en lijnmanagers om personeel op performance te kunnen sturen.

 • Weet u welke profielen meer of minder effectief zijn om goed personeel aan te nemen?
 • Wat is de invloed van een verkooptraining op de omzet?
 • Wat is het effect van het verloop van personeel op de klanttevredenheid?
 • Weet u welke productiviteit u van uw van werknemers mag verwachten?
 • Hoe lang blijft een werknemer bij uw organisatie in zijn/ haar rol?
 • Wat is het effect van opleiding van nieuw aangenomen personeel op de productiviteit in het eerste jaar?

Verbeteren van de instroom en ontwikkeling van medewerkers

 • Weet u welke profielen meer effectief zijn om goed personeel aan te nemen?
Wat is goed personeel? Bijvoorbeeld medewerkers halen in 1 keer het benodigde examen. Of op basis van performance beoordelingen worden medewerkers ingedeeld in groepen goede versus geen goede beoordeling.
Vervolgens worden met behulp van demografische kenmerken van de medewerkers en performance data profielen gemaakt. Deze profielen kunnen ingezet worden om goed personeel te selecteren
 • Wat is het effect van opleiding van nieuw aangenomen personeel op de productiviteit in het eerste jaar?
Met behulp van performance data wordt de productiviteit berekend (de doelvariabele). Aan de hand van deelname aan opleidingen wordt statistisch getoetst wat het effect van deze opleidingen op de productiviteit in het eerste jaar is.

Het terugdringen van de uitstroom van medewerkers

Wij kunnen u inzicht geven in de volgende vragen:
 • Hoe lang blijft een werknemer bij uw organisatie in zijn/ haar rol? Komt u uit de kosten?
 • Hoe lang blijft een werknemer bij uw organisatie?
 • Zijn er risicoprofielen te maken van medewerkers met een hoge kans op uitstroom?
 • Welke kenmerken zijn het meest onderscheidend?
 • Wat zijn de achterliggende oorzaken?
 • Bij welke functies loopt u meer of minder risico?
 • Welke activiteiten zijn nodig om de uitstroom preventief terug te dringen

Het reduceren van ziekteverzuim

Wij kunnen u met onze verzuimanalyses helpen om meer grip te krijgen op ziekteverzuim binnen uw organisatie.

 • Hoe hoog is het percentage kort, middellang en langdurig ziekteverzuim van uw medewerkers?
 • Wat zijn de risicoprofielen voor uw organisatie? Wat zijn belangrijke demografische variabelen die in combinatie met elkaar een hoog ziekteverzuim vertonen? Denk bijvoorbeeld aan:

-Salarisschaal
-Leeftijdsklasse
-Geslacht
-FTE
-…

 • Wat zijn de achterliggende oorzaken voor deze risicoprofielen? Wat zijn belangrijke werk gerelateerde variabelen die in combinatie met elkaar een hoog ziekteverzuim vertonen? Denk bijvoorbeeld aan:
  -Werkdruk
  -Discriminatie
  -Ongewenst gedrag
  -Intimidatie, pesten, lichamelijk geweld
  -…

Dit en nog veel meer vragen kunnen wij met Analytics@HR voor u beantwoorden.