Wat is de Customer Intimacy Scan?

Customer Intimacy Scan - Analytics@WorkDe customer intimacy scan is een speciaal ontwikkeld meetinstrument voor dierenklinieken. Het doel is uw dienstverlening zodanig af te stemmen, zodat uw klanten loyaler worden.

Customer intimacy (ofwel klant intimiteit) wordt ondermeer bepaald door:

  • de kwaliteit van de relatie met klanten
  • de mate waarin ingespeeld wordt op de wensen van klanten

De kwaliteit van de klantrelatie wordt vooral bepaald door uw communicatie, betrokkenheid en het vertrouwen dat u schept. Uw werkprocessen zijn de aanknopingspunten om in te spelen op wensen van uw klanten. Doet u het goed op de kwaliteit van de relatie en het inspelen op klantwensen, dan is sprake van klant intimiteit.

Dit is de graadmeter om klanten loyaler te maken.

Waarom zou u dit willen doen?

Trouwe klanten zijn een garantie voor een stabiele omzet voor de komende jaren. Maar klanten blijven tegenwoordig niet zomaar. Internet wordt steeds belangrijker als informatie bron en om te kopen. Klanten zijn mondiger geworden en ook de concurrentie neemt in verschillende vormen toe.