Reduceren van klachten en tuchtzaken

Verhoog het service niveau van uw beroepsuitoefenaars en reduceer hierdoor het aantal klachten en tuchtzaken.

Hiervoor gebruiken wij verschillende databronnen, zoals klantreviews, ledeninformatie, klachtenregistraties, registraties van geschillencommissie en uitspraken in het tuchtrecht.

Voor wie?

Voor onder meer beroepsorganisaties, beroepsuitoefenaars, belangenverenigingen, geschillencommissies, tuchtcolleges.

Hoe werkt het?

We kijken naar de processtappen die klanten doorlopen in het contact met bijvoorbeeld een notariskantoor. Wat is het service niveau, dat in deze stappen verleend wordt? Waar gaat het mis?

We identificeren en analyseren de klachten, die klanten indienen bij een geschillencommissie of tuchtcollege. Welke klachten leiden vaker tot gegrondheid en een hogere opgelegde maatregel in tuchtrecht? Wat zijn de kenmerkende profielen van beroepsuitoefenaars/ kantoren met een hoog of laag risico voor klachten?

Wat moet u doen?

Negatieve klantreviews blijken voorspellend voor ingediende klachten bij geschillencommissies en tuchtcolleges. U kunt een dashboard laten ontwikkelen om vanuit de reviews de klachten te verminderen en de client tevredenheid te verhogen.

Hieronder volgen twee voorbeeld dashboards.

 

Hoe staat het kantoor ervoor in vergelijking met andere kantoren?

Waar gaat het goed en waar gaat het mis in de procesafhandeling?

Door deze voorkennis in een vroeg stadium te gebruiken, kunnen de ingediende klachten gereduceerd worden. De inzet van onze inzichten kan leiden tot een hoger niveau van service verlening en een reductie van de werklast van geschillencommissies en tuchtcolleges.

 

Wilt u beter gebruik maken van de databronnen die u ter beschikking kunnen staan?