Verbeter het netto resultaat door klantsegmentatie

Segmentatie is het indelen van klanten in groepen die in waarde sterk op elkaar lijken. Het voordeel is dat u klanten groepsgewijs kunt benaderen met bijvoorbeeld hetzelfde productaanbod en bijbehorende bediening.

Niet elke klant is evenveel waard! Het verbeteren van efficiency en effectiviteit begint bij het berekenen van de klantwaarde. Klantwaarde kan op verschillende manieren worden berekend. Dit hangt sterk af van welke gegevens beschikbaar zijn en van welke targets binnen organisaties gesteld worden.

Nadat de klantwaarde berekend is, kan worden nagegaan welke klantgroepen de meeste waarde vertegenwoordigen. In de praktijk blijkt heel vaak dat een kleine groep klanten verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de waarde. Bijvoorbeeld 20% van de klanten vertegenwoordigd 80% van de klantwaarde.

Segmentatie op klantwaarde en/ of gedrag is een goed instrument om effectief en efficiënt het marketing budget af te stemmen en groepsgewijs klanten commercieel te benaderen.