Beter voorbereiden en omgaan met klachten en tuchtzaken

 

Bereidt u als beroepsuitoefenaar beter voor op geschillen of potentiële tuchtzaken met klanten.

Wat is in uw situatie op voorhand de kans dat u een maatregel krijgt opgelegd?

In welke gevallen is het beter om eerder tot een overeenstemming met de klager te komen?

In welke gevallen loopt u minder risico?

Wanneer kunt u zich beter laten bijstaan door een geïntimeerde?

Houdt als beroepsorganisatie beter toezicht op de kwaliteit van de geleverde diensten door beroepsuitoefenaars.

Waar en waardoor ontstaan klachten?

Wij maken een maatwerk rubricering van oriëntatiepunten voor u.

Hiermee krijgt u inzicht bij welke activiteiten  beroepsuitoefenaars meer risico’s lopen.

Bij welke verrichte activiteiten worden hogere maatregelen opgelegd?

Waar gaat het vaker mis in het proces?

Welke kernwaarden van de manier van werken worden vaker geschonden?

Bereidt u als tuchtklachtfunctionaris beter voor op een tuchtzaak.

Welke oriëntatiepunten spelen een rol in uw voorbereiding?

Welke tuchtzaken zijn vergelijkbaar?

Welke klachten zijn eerder gegrond en wat is de meest voorkomende opgelegde maatregel?

Welke omstandigheden wegen verzachtend of verzwarend mee in de beoordeling?

 

Voor wie?

Voor onder meer beroepsorganisaties, beroepsuitoefenaars, belangenverenigingen, geschillencommissies, tuchtcolleges.

 

Hoe werkt het?

Alle relevante geschillen of uitspraken worden opgeslagen in een database en verwerkt naar een dashboard.

Met behulp van textmining worden ongestructureerde teksten omgezet naar gestructureerde databestanden in rijen en kolommen. Vervolgens worden met behulp van taxonomieën over oriëntatiepunten, maatregelen en omstandigheden de tuchtzaken geclassificeerd. Voor de gebruiksvriendelijkheid wordt hier om heen een dashboard met zoekfunctionaliteiten gebouwd.

 

Wat moet u doen?

Met dit dashboard kunt u aan de slag. U moet wel eerst over uw zoekvraag nadenken. Wilt u informatie over tuchtzaken in hoger beroep of in eerste aanleg? Welke oriëntatiepunten zijn voor u relevant?  Wilt u tuchtzaken uit een bepaalde periode?

Hieronder ziet u twee voorbeelden van interactieve grafische rapportages.

U wilt bijvoorbeeld weten wat het aandeel gegronde klachten is en de ontwikkeling in de tijd hiervan.

Een ander dashboard stelt u bijvoorbeeld in staat om te kijken wat de mate van gegrondheid is per klachtensoort.

Door op de staafjes te klikken kunt u op interactieve wijze selecties maken en kijken wat het effect op de gegrondheid van tuchtzaken in eerste aanleg is. U krijgt tevens van deze analyse selectie alle relevante uitspraken in pdf-formaat.

U kunt daarna bijvoorbeeld de inhoudsindicatie, de paragraaf beoordeling en beslissing van de gekozen tuchtzaken inzien.